HIROMANTIJA

Vrlo star i precizan način proricanja je čitanje iz dlana ili hiromantija. Ona je stara Romska metoda koja je u današnjem vremenu doživjela svoj procvat.

Hiromantija ili studij ljudske ruke sastavljena je od dva međusobno povezana dijela dijela:

Hirozofija – okultno značenje linija, oznaka i razvijenih dijelova i Hironomija – analiza oblika i formacije ruke, prstiju i palca.

Ova ezoterijska metoda daje nam fantastičan uvid u ljudsko ponašanje i djelovanje, te mogućnost predviđanja događaja u životu osobe kojoj se gleda na dlan.

Kod analize, prvo bi trebalo obratiti pažnju na subjektivnu ili lijevu ruku. Ona označava prirodne talente i sklonosti. Desna ili objektivna ruka označava one osobine koje je osoba razvila ili zapustila u svom životu, te u kojoj mjeri se približila mogućnostima predodređenim lijevom rukom. Kod ljudi s razvijenijom lijevom rukom (lijevaci) subjektivna je desna, a objektivna lijeva ruka.


Detaljnom analizom formacija na dlanu, tj. linija, brijegova, raznih znakova itd., može se dobiti uvid u konkretne životne situacije. Moguće je pročitati sudbinu emocionalnog, mentalnog, materijalnog i duhovnog aspekta života. S obzirom na to da u životu imamo i slobodnu volju, na dlanu je moguće pročitati na koji je način najbolje možemo pozitivno i konstruktivno usmjeriti.

Na dlanu se vrlo dobro vide eventualni zdravstveni problem i moguća rješenja istih.