Maja više ne radi konzultacije tarotom.

Konzultacije se odvijaju putem Skype-a, maila ili telefonski, a ne i osobnim dolaskom!

 K
ONZULTACIJE

U sklopu jednog čitanja (konzultacija) Maja može koristiti samo jednu metodu ili kombinirati više njih, ovisno o želji klijenta.

Većina klijenata se odlučuje upravo za tu varijantu, odnosno čitanje u sklopu kojeg Maja koristi više metoda. Najčešće se koristi astrologijom kao glavnom tehnikom uz koju kombinira ostale tehnike poput hiromantije, numerologije, tarota, runa, I-Chinga i sl.

Takve konzultacije mogu biti u trajanju od jednog ili dva sata. Tijekom konzultacija Maja uvijek detaljno prođe kroz životnu situaciju klijenta, a također je moguće postavljati i konkretna pitanja.

Maja zadržava pravo da odbije pojedine klijente zbog energetske nekompatibilnosti.

Po želji klijenta, konzultacije mogu biti snimljene.

Cijene usluga:

Kombinirane konzultacije:
Konzultacije u trajanju
od sat vremana................. 400 kn
Konzultacije u trajanju
od dva sata........................ 700 kn

Recesijsko čitanje................................ 250 kn
Čitanje
vidovitošću....................... 400 kn


Astrologija:
Natalni horoskop.................................................................... 400 kn
Natalni horoskop i godišnja prognoza................................. 500 kn
Karmički horoskop................................................................. 400 kn
Karmički horoskop i godišnja prognoza.............................. 500 kn
Solarni horoskop..................................................................... 400 kn
Sinastrija – usporedni horoskop partnera............................ 400 kn
Odgovori na pitanja preko horarne astrologije.................. 250 kn

Hiromantija:
Detaljna analiza dlana............................................................. 400 kn

Numerologija:
Numerološka analiza.............................................................. 400 kn

Ostale konzultacije
(Rune, I-Chihg, Tarot...)......................................................... 300 kn

Karmička dijagnostika - uključuje kanaliziranje poruka
duhovnog vodiča, očitavanje aure
i analiza karmičkog puta........................................................ 600 kn
Regresija u prošle živote........................................................ 600 kn
Metoda '4 vrata'..................................................................... 1000 kn

Cijene su podložne promjenama.