VISAK

Primjena viska je mnogostruka i može služiti čovjeku na više načina.

Pomoću viska moguće je vrlo precizno locirati štetna zračenja oko nas, odrediti dijagnozu bolesti i pomoći u pronalaženja adekvatnog načina lječenja, ustanoviti trudnoću, sklonosti i afinitete osobe itd.

Dakle, RADIESTEZIJA, u koju pripada primjena viska i rašlji, vrlo je svestrana disciplina i danas u velikoj upotrebi, mogli bi reći univerzalnoj.


Upotreba viska u svrhu proricanja postaje sve popularnija i u nas baš zbog svoje efikasnosti. Viskom je moguće dobiti odgovore na pitanja bilo kojeg tipa ili vrste na koja se može odgovoriti s DA ili NE.